Thermische zonne-energie

100% „Made in Germany“

Het gehele jaar hoog rendement effect van volledig-vacuüm-buizencollectoren


De buizen met het vacuüm uit het heelal

Volledig-vacuïmbuizen versus vacuümbuizen!


In de volledig-vacuümbuizen van S-Power heerst daadwerkelijk vergelijkbare omstandigheden als in het heelal. In vergelijking met andere vacuümbuizen hebben S-Power volledig-vacuümbuizen een hogere efficientie, leveren meer opbrengst en presteren langduriger!

 

Vacuüm is niet gelijk aan vacuüm
Vacuümbuizen zijn niet allemaal hetzelfde! Het begrip 'vacuümbuizen'  zorgt voor vergissingen, waardoor men vaak ten onrechte de indruk krijgt dat de technologie achter alle vacuümbuizen hetzelfde is. Dit is beslist niet het geval  Wanneer men wat dieper op de materie van de vacuümbuizen ingaat, dan zijn er onderling grote verschillen in technologie op te merken.


De vakmensen onderscheiden precies het verschil tussen enerzijds de gedeeltelijk vacuümbuizen en anderzijds de volledig-vacuümbuizen. Zetten we het begrip vacuüm in het juiste perspectief, dan zien we de juiste antwoorden:

 

  • Gedeeltelijk gevacumeerde buizen = gedeeltelijk beschermde vacuümbuizen = hier treedt verhoudering op.
  • volledig-gevacumeerde buizen = volledig beschermd buizensysteem = hier kan geen veroudering optreden 


Wat betekent dit precies?
Zodra de gedeeltelijk gevacummerde buizen van het – zogenaamde Thermosfles principe –  de eerste zonnestralen opvangen, begint het verouderingsproces. Het rendement verdwijnt met 2 – 4% per jaar. Over 10 jaar is dit een vermeningvuldiging en het „Break Even“ van uw installatie is aanzienlijk opgeschoven in de jaren.

 

Bij thermische zonne-energie is duurzaamheid, lange levensduur en rendementstabiliteit van groot belang. Daarom zet S-Power in op volledig-vacuüm-technologie. S-Power buizen onderscheiden zich  door het gegarandeerde vacuüm, waarin de koperen – hoog rendement – absorbereenheid en  warmtegeleider permanent in het vacuüm verzegeld zijn.

 

Zoals in het heelal, ontbreekt ook bij volledig-vacuümbuizen een atmosferische en thermochemische ongeving, waardoor de belangrijke warmteabsoberende en –geleidende onderdelen niet kunnen verouderen.  

In de  100% Duitse, volledig-vacuümbuizen van S-Power is in de buis geen zuurstof aanwezig. Hierdoor beslaan de buizen niet en kunnen ze inwendig niet vervuilen of oxideren. De levensduur is daardoor zeer lang. Een derglijk absoluut hoog vacuüm is ook de beste isolatie, waardoor een extreem hoog rendement gegarandeerd is. In vergelijking met andere systemen zijn de kosten dan ook verhoudingsgewijs gering. 

 

Conclusie:
Alleen wanneer alle materialen zich in het gegarandeerde hoog vacuüm bevinden, is het zeker dat er geen sprake is van thermische verliezen, corrosie, condensvorming, vervuilingen en thermochemische reacties. Daarom zijn de volledig-vacuümbuizen efficiënter en bereiken een grotere besparing dan gedeeltelijk gevacumeerde buizen, zoals de buizen van het thermosfles principe.

Contact

Heeft u vragen over ons product of over ons bedrijf, of heeft u technische vragen? Wilt u graag meer informatie over de producten op onze website? 

Contact